กลับหน้าแรก | หน้ากระดานข่าว
 สื่อสารการตลาดคืออะไรคะ
จาก     : คนงงๆ
อีเมลล์  :
วันที่โพสต์   : 15 พฤศจิกายน 2550
เวลา  : 16:46:33 น.
อยากรู้ว่าสื่อสารการตลาดคืออะไร เรียนเกี่ยวกับอะไรคะ
คำตอบที่ 1
ตอบโดย   : สำนักประชาสัมพันธ์ 
วันที่ตอบ  : 19 พฤศจิกายน 2550
เวลา  : 13:11:12 น.
ครับ...เป็นคำถามที่ดีครับ การสื่อสารการตลาด ก็เป็นการเรียนเกี่ยวกับหลักการการสื่อสารด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค นั่นคือการเรียนหลักการตลาดผสานกับวิธีการต่างๆในการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบีนมีหลายอย่างอาทิ การใช้โฆษณา วิทยุ โทรทัศน์ วิดีโอ สื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ภาพยนตร์ ฯลฯ โดยมีเป้าหมายคือการทำการตลาดด้วยเทคนิคต่างๆให้ผู้บริโภคเชื่อและใช้สินค้าของเรา
วิชาที่เรียน ก็จะเรียนรู้เทคนิคของวิชาทางนิเทศศาสตร์ต่างๆ วิทยุ โทรทัศน์ นสพ. สื่อสารสมัยใหม่ การจัดEvent ต่างๆ สนุกมากนะครับ


www.feu.ac.th
Gateway To Entrepreneurship