หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ| คณะนิเทศศาสตร์
  ปริญญาโท MBA |  | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา 54 | ทุนการศึกษา | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม
ม.ฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยเอกชน ชั้นนำ ของภาคเหนือ ตั้งอยู่สี่แยกสนามบิน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรสำหรับผู้สนใจ เรียนต่อปริญญาตรี โท ด้วยแนวคิด เส้นทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 
หน้าหลัก > ผู้สนใจสมัครเรียนป.ตรี

ขั้นตอนการกู้ยืม


กำหนดการยื่นกู้ กยศ. ระบบ e-studentloan
สำหรับนักศึกษากู้รายเก่าและรายใหม่ย้ายสถานศึกษา
ในเทอม 1 / 2554

ขั้นตอน
สถานที่ดำเนินการ
วัน - เวลา
1. สำหรับนักศึกษากู้รายใหม่ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านของผู้กู้ยืมที่ www.studentloan.or.th
ในเว็บไซต์ กยศ.
1 ก.พ.-30 มิ.ย. 54
2. สำหรับนักศึกษากู้รายเก่าและกู้รายใหม่ที่มีรหัสผ่านแล้วให้เข้ามายื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ
e-student loan และพิมพ์แบบคำขอกู้ยืม
ในเว็บไซต์ กยศ.
1 ก.พ.-30 มิ.ย. 54
3. ส่งแบบคำขอกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบการขอกู้และสอบสัมภาษณ์
สำนักการเงิน
1 ก.พ.-30 มิ.ย. 54
4. ประกาศผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.
ในเว็บไซต์ กยศ.
1 วันหลังจากที่ นศ.ส่งเอกสารครบถ้วน
และผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อยครบถ้วน
5. ผู้ได้รับสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. เข้ามาทำสัญญากู้ยืมเงิน ผ่านระบบ e-student loan และพิมพ์สัญญาออกจากอินเตอร์เน็ต 2 ชุด พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญา**
ในเว็บไซต์ กยศ.
ภายใน 31 ก.ค. 54
ส่งสำนักการเงิน
6. ส่งสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา
สำนักการเงิน
ภายใน 31 ก.ค. 54
7. เซ็นสัญญา และแบบยืนยันค่าเล่าเรียนของเทอม 1/2554
สำนักการเงิน
8. นักศึกษารอรับเงินค่าครองชีพ ทางบัญชีธนาคารกรุงไทย
บัญชีธนาคาร
กรุงไทยของ นศ.
ตามขั้นตอนของธนาคาร

หมายเหตุ :
1. ให้นักศึกษาใส่เครื่องหมายถูก (/) ในขั้นตอนที่ได้ปฏิบัติแล้ว
2. ทั้งนี้การเซ็นสัญญา นศ. จะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 * ยกเว้นจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงภายหลัง
3. นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ ทางมหาลัยจะคืนเงินสำรองจ่ายให้นักศึกษาภายหลังจากที่ กยศ.ได้โอนเงินให้ทางมหาลัยเรียบร้อยแล้ว
4. หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ www.studentloan.or.th หรือ www.feu.ac.th หรือติดต่อสำนักการเงิน โทร 053-201800-4 ต่อ 1131-1132


1. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่าน
2. ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอกู้
3. ขั้นตอนการทำสัญญากู้ยืมเงิน ในระบบ e-studentloan สำหรับผู้ขอกู้ยืมกยศ.
ขั้นตอนการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สมัครเรียน ขึ้นทะเบียน รับรหัสนักศึกษา

ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านยื่นกู้ในเว็บไซด์ กยศ.
(สำหรับผู้กู้รายใหม่เท่านั้น ผู้กู้ต่อเนื่องข้ามขั้นตอนนี้ไปสู่ขั้นตอนที่ 2)
( 1 )

ยื่นแบบคำขอกู้ยืม
(ในเว็บไซด์ กยศ.และยื่นเหลักฐานที่ม.ฟาร์อีสเทอร์น)
( 2 )

ทำสัญญาเงินกู้
(ในเว็บไซด์ กยศ.และยื่นเหลักฐานที่ม.ฟาร์อีสเทอร์น)
( 3 )

เสร็จสมบูรณ์
(นักศึกษารอรับค่าครองชีพ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย)
( 4 )
หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอมล่วงหน้า มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้ ภายหลังที่กยศ.ได้โอนเงินให้ทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
2. หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลที่ www.studentloan.or.th หรือ www.feu.ac.th หรือ สำนักการเงิน โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 1131-11321 ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านยื่นกู้กับกยศ.
1. ลงทะเบียนใหม่ที่ http://www2.studentloan.or.th/SLF/html/index.html
2. กรอกข้อมูลของนักศึกษาเพื่อลงทะเบียน
3. ระบุรหัสผ่านที่นักศึกษาสามารถจำได้ง่าย(เพราะรหัสผ่านจะต้องใช้ตลอดปีการศึกษา)
เสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่าน รอวันรุ่งขึ้น จึงเริ่มขั้นตอนต่อไปคะ

2. ขั้นตอนยื่นแบบคำขอกู้ยืม
1. นักศึกษาเข้าเว็บไซด์ http://www2.studentloan.or.th/SLF/html/index.html คลิ๊กที่ "ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว" เพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

2. เลือกแบบคำขอกู้ยืมเงินตามระดับการศึกษา
3. คลิ้ก แบบคำขอกู้ยืมเงิน
4. บันทึกแบบคำขอกู้ยืมเงิน ดังตัวอย่าง
5. พิมพ์แบบคำกู้ยืมเงิน File -- >Print
6. ระบบทำการแจ้งผลการกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน ดังนี้
7. นักศึกษานำแบบคำขอกู้ยืมที่พิมพ์แล้ว(ตามข้อ5) พร้อมแนบหลักฐาน ประกอบการขอยื่นกู้ยืม *** มาส่งที่สำนักการเงิน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นโดยเร็วที่สุด (เพราะจะมีผลต่อการดำเนินการยื่นกู้ของท่าน)

8. รอการประกาศผลการยื่นกู้ในวันถัดไป (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการส่งหลักฐาน)


*** หลักฐานประกอบการขอยื่นกู้ยืม
1. หนังสือรับรองรายได้ พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้ (สามารถ Download คลิกที่นี่ ...   )
2. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยหน้าแรก (ชื่อบัญชีเป็นชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืม)
3. สำเนาสัญญาเงินกู้ยืมฉบับล่าสุด (สำหรับผู้กู้รายเก่า)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
5. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
7. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา
8. สำเนาใบหย่าของบิดา หรือมารดา (ถ้ามี)
9. สำเนาใบมรณบัตรของบิดาหรือมารดา (ถ้ามี)
10. แผนผังแสดงที่ตั้งที่อยู่อาศัยของครอบครัวนักศึกษา
11. สำเนาผลการศึกษาครั้งล่าสุด
จำนวนอย่างละ 1 ชุด
 
3 . ขั้นตอนทำสัญญาเงินกู้
1. นักศึกษาเข้าเว็บไซด์ http://www2.studentloan.or.th/SLF/html/index.html คลิ๊กที่ "ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว" เพื่อ Log in เข้าสู่ระบบ

2. คลิ้ก "แจ้งผล" นักศึกษาจะได้ประกาศผลการยื่นกู้ 2 แบบ ดังนี้
- ในกรณีที่มีการประกาศผลว่าไม่ได้รับการกู้ยืม

- ในกรณีที่มีการประกาศผลว่าได้รับการกู้ยืม จะแสดงผลการประกาศให้ทำการเปิดบัญชีธนาคารและทำการดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน
3. สำหรับผู้ที่ผ่านการอนุมัติ ดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือ คลิ้ก “ทำสัญญา”
4. บันทึกสัญญากู้ยืมเงิน
5. นักศึกษาพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน ออกมา 2 ฉบับ โดย File --> Print
6. นักศึกษานำสัญญากู้ยืมที่พิมพ์แล้ว(ตามข้อ5) พร้อมแนบหลักฐาน ประกอบการทำสัญญาเงินกู้ *** มาส่งและเซ็นต์สัญญาที่สำนักการเงิน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นโดยเร็วที่สุด (เพราะจะมีผลต่อการดำเนินการยื่นกู้ของท่าน)

*** หลักฐานประกอบการทำสัญญาเงินกู้
1. สัญญาเงินกู้ 2 ฉบับ
2. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยหน้าแรก (ชื่อบัญชีเป็นชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืม)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน
6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี)
8. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนโดยชอบธรรม
ข้อ 2-8 จำนวนอย่างละ 1 ชุด

หมายเหต:
- ผู้ค้ำประกัน คือ บิดา, มารดาหรือญาติ ที่จะรับผิดชอบหนี้เงินกู้ร่วมกับนักศึกษา
- ผู้แทนโดยชอบธรรม คือ บิดา ,มารดา หรือญาติ ที่ดูแลนักศึกษา ซึ่งกองทุนกยศ.หรือมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

 


  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา54 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.

QR Code