รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
Manual Student
REG Service
สำนักบริหารวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักวิทยบริการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
FEU OWA Mail
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 

ผู้สนใจสมัครเรียนป.โท

เหตุผลที่ควรเลือกเรียน ป.โท ที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่

1. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

2. ทุกหลักสูตรร่างขึ้นโดยทีมนักวิชาการที่มีประสบการณ์มามากกว่า 30 ปีและสอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงในสาขาวิชาที่เปิดสอน

3. ดำเนินการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย และมีแนวคิดการเรียนแบบการมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

4. สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) มีบริการ E-Library เชื่อมต่อกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาได้ทั่วโลก
  5. ปริญญาโท การประกอบการ มีการสนับสนุนทางวิชาการจากศูนย์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ซึ่งมีองค์ความรู้จากการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้กับภาครัฐหลากหลายโครงการ

6.
ปริญญาโท การประกอบการ ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น นับเป็นหลักสูตรสาขาการประกอบการแห่งแรกของภาคเหนือที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา (เสาร์-อาทิตย์)
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการประกอบการ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร


 • ภาพอาคาร-ห้องปฏิบัติการ
 • สถานที่ทีตั้ง-แผนที่
 • มัลติมีเดีย


  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
     

   

    หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
    ปริญญาโท MBA | NEC  
    สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตาภาคเหนือ | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
  หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร หลักสูตรอื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
  Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.