รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
Manual Student
REG Service
สำนักบริหารวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักวิทยบริการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
FEU OWA Mail
กระดานถาม-ตอบ สำหรับบุคคลทั่วไป
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 

ผู้สนใจสมัครเรียนป.ตรี

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ
  
  คณะบริหารธุรกิจ
  
  คณะศิลปศาสตร์




    * วุฒิ ปวส. บริหารธุรกิจ สมัครหลักสูตรเทียบโอนทุกสาขาวิชา จบภายใน 2 ปี !! ไม่มี SUMMER !!     ** วุฒิ ปวส. สาขาภาษาต่างประเทศ สมัครหลักสูตรเทียบโอนสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ จบภายใน 2 ปี !! ไม่มี SUMMER !!
           
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะนิเทศศาสตร์  



     *** วุฒิ ปวส. ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไอที สมัครหลักสูตรเทียบโอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จบภายใน 2 ปี !! ไม่มี SUMMER !!    
     
    คณะบริหารรัฐกิจ     คณะศึกษาศาสตร์  




       


การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2558
 • กรอกใบสมัครออนไลน์
  สมัครวันนี้รับทุนเรียนดีสูงสุด 40,000 บาท
 • กำหนดการรับสมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หลักฐานการสมัคร
 
การสมัครเรียนต่อด้วยการเทียบโอน
 
สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • ทุนรวงผึ้ง (ทุนเรียนดี)
 •     * สมัครเรียนวันนี้ !! ผู้สมัครที่จบการศึกษาเกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป เมื่อแสดงหลักฐาน รับทันที ! ทุนรวงผึ้ง 5,000 บาท และมีสิทธิรับทุนรวงฝึ้งสูงสุด 40,000 บาท
 
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อของรัฐบาล กยศ.
 
 • ระบบการศึกษา
 • การแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • รายละเอียดหอพัก
 •  
  กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
 • ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
 • เอกสารประกอบการขอเทียบวุฒิการศึกษา
 •    



  แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่


  แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร

  มัลติมีเดีย




  รางวัลและคุณภาพการศึกษา
   




   

   

   

   

    หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
    ปริญญาโท MBA | NEC  
    สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตาภาคเหนือ | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
  หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร หลักสูตรอื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
  Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.