หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ| คณะนิเทศศาสตร์
  ปริญญาโท MBA |  | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา 54 | ทุนการศึกษา | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม
ม.ฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยเอกชน ชั้นนำ ของภาคเหนือ ตั้งอยู่สี่แยกสนามบิน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรสำหรับผู้สนใจ เรียนต่อปริญญาตรี โท ด้วยแนวคิด เส้นทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
 
 
กระดานถาม-ตอบ สำหรับนักศึกษา
 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์ฯ
จาก google
 
 
หน้าหลัก > นักศึกษา

ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ e-Studentloan


กติกาของผู้ลืมรหัสผ่าน
กรณีที่ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ e-Studentloan ให้ส่ง e-Mail โดยระบุ
1. ชื่อ-นามสกุล
2. เลขประจำตัวประชาชน ( โปรดระบุดังนี้ x-xxxx-xxxxx-xx-x )
3. วันเดือนปีเกิด
4. แจ้งใน e-Mail ว่า "ลืมรหัสผ่าน"
ส่งมาที่ info@studentloan.or.th หรือ sumitc@studentloan.or.th หรือ surachaiy@studentloan.or.th หรือ nattapon@studentloan.or.th หรือ praphan@studentloan.or.th โปรดเลือกส่งเพียง e-mail ใด e-mail หนึ่งเท่านั้น

*** การบริการของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยศูนย์สายใจ กยศ. ***1. ให้บริการข้อมูลการกู้ยืม
2. ให้บริการช่วยเหลือ การดำเนินงานในระบบ e-Studentloan สำหรับสถานศึกษาและนักเรียน/นักศึกษา
3. ให้บริการตรวจสอบยอดหนี้
4. ให้คำแนะนำวางแผนการชำระหนี้
5. รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
6. บริการข้อมูลข่าวสารกองทุนฯ

ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ “ศูนย์สายใจ กยศ.”
1. เลขประจำตัวประชาชน (ของผู้กู้)
2. ชื่อ-นามสกุล
3. วัน/เดือน/ปีเกิด
4. ข้อมูลที่ท่านต้องการทราบหรือต้องการให้ช่วยเหลือ

ช่องทางในการติดต่อและขอรับบริการจากศูนย์สายใจ กยศ.
1. โทรศัพท์ 02-6104888 ระบบอัตโนมัติ 20 คู่สาย
2. โทรสาร 02-6431470
3. e-Mail : sumitc@studentloan.or.th , praphan@studentloan.or.th,
surachaiy@studentloan.or.th
* ติดต่อทาง e-Mail จะสะดวกกว่านะค่ะเนื่องจาก เจ้าหน้าที่จะสามารถส่งข้อมูลเอกสารให้นักศึกษาได้

 
 

 

  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา54 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2011 The Far Eastern University. All rights reserved.

QR Code