>> Login
 
>> กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขประวัติการจัดหางาน
   
รหัสนักศึกษา
 
รหัสผ่าน
 
 
กรณีลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา 2110 หรือ โทร. 053-201800 ต่อ 5555
กรณียังไม่เคยฝากประวัติการจัดหาไว้ คลิ๊กที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิกและฝากประวัติการจัดหางาน
 
 
 
   
งานแนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5320-1800 ต่อ 5555