ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่16
  กดที่นี่..
ประกาศตารางเรียน-สอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
  ประกาศตารางเรียน-สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560..
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาญี่ปุ่น
  Kyoto Univercity of foreign studies นักศึกษาเกียวโตทั้งหมด 20 คน อาจารย์ 1 คน มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตั้ง..
รับแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ 1/2560 คืน
  ........ประกาศ.......... ให้พี่ๆนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ. รหัส 57-58-59 (ยกเว้น รหัส 60)** ติดต่อรับแบบยื..
โครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 2559
 

..
กิจกรรมสร้างสรรค์งานประกันคุณภาพการศึกษาป.ตรี
 

.

..
2559 กิจกรรมการจัดทำสติกเกอร์ไลน์
 

..
2559 สาขาวิชาการตลาดจัดกิจกรรม Marketing Day
 

..
2559 ให้ความรู้ทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า
 

..
2559 นักการตลาดมือทอง
 

..
2559 สาขาการบัญชีทัศนศึกษาดูงาน
 

..
2559 กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
 

..
2559 กิจกรรมเสริมทักษะก่อนเรียน
 

..
2559 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 

..
2559 สาขาการตลาด เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวเอาเฟือง
 

สาขาการตลาด นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวเอาเฟือง ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 10 ..


 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.