ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศตารางสอน-สอบ 2/2560 ฉบับแก้ไข
  ประกาศตารางสอน-สอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฉบับแก้ไข..
ประกาศพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่16
  กดที่นี่..
ประกาศตารางเรียน-สอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
  ประกาศตารางเรียน-สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560..
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาญี่ปุ่น
  Kyoto Univercity of foreign studies นักศึกษาเกียวโตทั้งหมด 20 คน อาจารย์ 1 คน มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตั้ง..
รับแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ 1/2560 คืน
  ........ประกาศ.......... ให้พี่ๆนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ. รหัส 57-58-59 (ยกเว้น รหัส 60)** ติดต่อรับแบบยื..
โครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 2559
 

..
กิจกรรมสร้างสรรค์งานประกันคุณภาพการศึกษาป.ตรี
 

.

..
2559 กิจกรรมการจัดทำสติกเกอร์ไลน์
 

..
2559 สาขาวิชาการตลาดจัดกิจกรรม Marketing Day
 

..
2559 ให้ความรู้ทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า
 

..
2559 นักการตลาดมือทอง
 

..
2559 สาขาการบัญชีทัศนศึกษาดูงาน
 

..
2559 กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
 

..
2559 กิจกรรมเสริมทักษะก่อนเรียน
 

..
2559 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 

..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.