ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศ!! ตารางสอน-ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่3/2559
  ประกาศ!! ตารางสอน-ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 3/2559 เอกสารตามไฟล์แนบ..
Guangxi มาพบผู้บริหาร ม.ฟาร์
  ..
CAS จากคุณหมิง มาเชื่อมความสัมพันธ์ทางวิชาการ
  The College of Arts and Sciences Yunnan Normal University มาสานความสัมพันธ์ทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ..
ประกาศ!! ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559
  ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [ตามไฟล์แนบ]..
Work Shop โดยใช้ภาษาญี่ปุ่น
  จัดกิจกรรมกับนักศึกษาฟาร์อีสเทอร์น กับ มหาลัยวิทยาลัยพะเยา และ นักศึกษาจากมหาลัยเรตะคุ จ..
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ12
  นักศึกษามหาลัยฟาร์อีสเทอร์น ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุนทรพ..
การเเข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559
  เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ ได้เข้าร่ว..
รับใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงสามารถรับใบแจ้งยอด (statement) ประจำเดือนธันวาคม 2559 เพื่อตรวจสอบเงินสะสมข..
รับใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงสามารถรับใบแจ้งยอด (statement) ประจำเดือนธันวาคม 2559 เพื่อตรวจสอบเงินสะสมข..
ไนท์ซาฟารีเข้าสวัสดีปีใหม่
  ..
สวัสดีปีใหม่
  ทางโรบินสันเข้าพบอธิการบดีเพื่อสวัสดีปีใหม่..
บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 โดยศูนย์บริ..
รับบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ประจำปี 2560
  บุคลากรสามารถติดต่อขอรับบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป..
ผุ้แทนธนาคารกรุงไทยเข้าพบอธิการบดี(สวัสดีปีใหม่)
  ..
เปิดรับสมัคร !! หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2560
  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เปิดรับสมัคร !! หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารก..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.