ข่าวสารและกิจกรรม
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ป.วิชาชีพครู
  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประกาศ!! ตารางสอน-ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
  ประกาศ!! ตารางสอน-ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 [ เอกสารตามไฟล์แนบ ]..
ขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์ฟาร์
  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ขอแสดงความยินดีกับนายน..
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง
  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ ม..
ร่วมงาน น้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
  ..
ประกาศ!! ตารางสอบปลายภาคการศึกษาฤดูร้อน 2559
  ประกาศ!! ตารางสอบปลายภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 [ ตามไฟล์แนบ ]..
ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้ก๋านเจียงใหม่
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นร่วมงานสระเกล้าดำหัวผู้ก๋านเจียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษ..
อุปสมบท นายกสโมสรนักศึกษา ม.ฟาร์
  ..
รดน้ำดำหัว คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว คณาจารย์ คณะวิทยาศ..
ประกาศ!! ตารางสอน-ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่3/2559
  ประกาศ!! ตารางสอน-ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 3/2559 เอกสารตามไฟล์แนบ..
Guangxi มาพบผู้บริหาร ม.ฟาร์
  ..
CAS จากคุณหมิง มาเชื่อมความสัมพันธ์ทางวิชาการ
  The College of Arts and Sciences Yunnan Normal University มาสานความสัมพันธ์ทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ..
ประกาศ!! ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559
  ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [ตามไฟล์แนบ]..
Work Shop โดยใช้ภาษาญี่ปุ่น
  จัดกิจกรรมกับนักศึกษาฟาร์อีสเทอร์น กับ มหาลัยวิทยาลัยพะเยา และ นักศึกษาจากมหาลัยเรตะคุ จ..
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ12
  นักศึกษามหาลัยฟาร์อีสเทอร์น ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุนทรพ..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.