ข่าวสารและกิจกรรม
แลกแปลี่ยนกิจกรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hachinohe
  คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hachinohe ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 7 คน เดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยฟาร์..
ประกาศ!! รับสมัคร ผู้บริหารศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยฯ
  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มีความประสงค์ทำการคัดเลือกบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อเป็นผู้บริห..
ประกาศตารางเรียน-สอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
  ประกาศตารางเรียน-สอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด ดังไฟล์แนบ]..
แลกเปลี่ยนความ้วัฒนธรรมญี่ปุ่นระหว่างนักศึกษา
  ในวันที่ 31 มกราคม 2561 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาญี่ปุ่นธุรกิจ ได้มีการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน..
ตารางสอบปลายการศึกษาที่ 2/2560
  ประกาศ!! ตารางสอบปลายการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [ ตามไฟล์แนบ ]..
ค่ายแกนนำ รปศ.
  ค่ายแกนนำ รปศ. (ในธีม..10 ปีสิงห์ฟาร์ นำพาสู่โลกกว้าง รักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ให้ลูกหลานของปวงชน)..
ค่ายอาสาพัฒนาสังคม
  คณะบริหารรัฐกิจโดยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคม ณ โร..
มอบทุนการศึกษาจากหอการค้ากรุงเทพ
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ นางสาววิลาสินี จันทร์ทุ่ง ได้รับทุนการศ..
เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมื..
ประกาศตารางสอน-สอบ 2/2560 ฉบับแก้ไข
  ประกาศตารางสอน-สอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฉบับแก้ไข..
ประกาศพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่16
  กดที่นี่..
ประกาศตารางเรียน-สอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
  ประกาศตารางเรียน-สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560..
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาญี่ปุ่น
  Kyoto Univercity of foreign studies นักศึกษาเกียวโตทั้งหมด 20 คน อาจารย์ 1 คน มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตั้ง..
รับแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ 1/2560 คืน
  ........ประกาศ.......... ให้พี่ๆนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.และ กรอ. รหัส 57-58-59 (ยกเว้น รหัส 60)** ติดต่อรับแบบยื..
โครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 2559
 

..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.