ข่าวสารและกิจกรรม
โครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 2559
 

..
กิจกรรมสร้างสรรค์งานประกันคุณภาพการศึกษาป.ตรี
 

.

..
2559 กิจกรรมการจัดทำสติกเกอร์ไลน์
 

..
2559 สาขาวิชาการตลาดจัดกิจกรรม Marketing Day
 

..
2559 ให้ความรู้ทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า
 

..
2559 นักการตลาดมือทอง
 

..
2559 สาขาการบัญชีทัศนศึกษาดูงาน
 

..
2559 กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
 

..
2559 กิจกรรมเสริมทักษะก่อนเรียน
 

..
2559 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 

..
2559 สาขาการตลาด เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวเอาเฟือง
 

สาขาการตลาด นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวเอาเฟือง ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 10 ..

2559 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
 

..
2559 สาขาการตลาด สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยลานนา
 

สาขาการตลาด นำนักศึกษาเข้าร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยลานนา ณ วิหารพระเจ้าเก้าตื้อ วัดส..

ประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากรและครอบครัว ปีการศึกษา2560
  ..
ประกาศ!! ตารางสอบปลายการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  ประกาศ!! ตารางสอบปลายการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [ ตามไฟล์แนบ ]..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.