รับสมัครนักศึกษาใหม่'58
สมัครวันนี้รับทุนเรียนดีสูงสุด 40,000 บาท

กรอกใบสมัครออนไลน์

คณะนิเทศศาสตร์

The Faculty of Communication Arts

นักศึกษาสามารถก้าวทันความเจริญก้าวหน้าของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต รู้จักนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

หลักสูตรและสาขาวิชา

ภาควิชาการสื่อสารการตลาด


กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนที่ 2 แล้ว บางคนกำลังขยับขึ้นไปชั้นปีที่สูงกว่า แต่ในขณะที่บางคน กำลังจะพ้นจากรั้ว น้ำเงิน เหลือง แห่งนี้ไป ด้วยการจบการศึกษา ด้วยความพากเพียรมาตลอด 4 ปี ขอให้ภูมิใจในตลอดช่วงเวลาที่เราได้ศึกษาร่วมกัน จงออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและครอบครัว เมื่อมีเวลากลับมาเยี่ยมบ้านหลังที่ 2 กันบ้างนะครับ


ข่าวสารและกิจกรรม
นิเทศศาสตร์ ปี 2 ลงพื้นที่วิจัย สอนน้องถ่ายภาพยนตร์สั้น
  เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คณะนิเทศศาสตร์ โดยอาจารย์สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ..
ดาว/เดือน นิเทศศาสตร์ ม.ฟาร์ฯ สุดเจ๋งอีกครั้ง คว้าชัย 2 รางวัลซ้อนงาน
  ดาว/เดือน นิเทศศาสตร์ ม.ฟาร์ฯ สุดเจ๋งอีกครั้ง คว้าชัย 2 รางวัลซ้อน นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.ฟ..
เดือน&ดาวเทียมนิเทศศาสตร์ ม.ฟาร์ฯ คว้าชัย “กีฬานิเทศศาสตร์และสื่อสารสัมพันธ์"
  ภาควิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาคณะนิ..
เด็กนิเทศศาสตร์ ม.ฟาร์อีสเทอร์น เจ๋ง !! คว้า 2 รางวัลซ้อน งาน HONDA
  นักศึกษาภาควิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คว้าแชมป์ในง..
อาจารย์นิเทศศาสตร์ ม.ฟาร์ฯ รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ
  อ.ประพันธ์ อภิวงค์ และอ.ปิยาภรณ์ เมืองคำ อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศ..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.