ศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ

ENTREPRENEURSHIP INNOVATION RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ ประตูสู่ความเป็นเลิศของผู้ประกอบการ และ เจ้าของธุรกิจมืออาชีพ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

อยู่ระหว่างปรับปรุง

อยู่ระหว่างปรับปรุง

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

 

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

ข่าวสารและกิจกรรม
โครงการNECปี54 เพิ่มทักษและดูงาน
  ศูนย์นวัตกรรม วิจัยแ..
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี2554
  เนื่องด้วยศูนย์นวัตก..
อบรม หลักสูตร
 

     วันที่  31  สิงหาคม  ถึงวันที่  2  กันยายน  2552  ที่ผ่านมสำนักโลจิสติกส์การค้..

DAZZDicumobBCr
  iMur2F http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com..
SMEs Flying Geese
 

             ศูนย์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการแล..


 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.