สำนักสื่อสารองค์กร

OFFICE OF CORPORATE COMMUNICATION

ยินดีต้อนรับสู่ "เส้นทางผู้ประกอบการมืออาชีพ" มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ยังคงมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ภายใต้แนวคิด "ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพและพัฒนาได้" ในปีการศึกษา 2558 นี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย นักศึกษาทุกคนกำลังอยู่บนการก้าวผ่าน Platform ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Lifestyle University สถานที่ที่ไม่ใช่แค่เข้ามาศึกษา แต่เป็นการเข้ามาใช้เวลาในทุกช่วงของชีวิต ในนามสำนักสื่อสารองค์กรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆจะมีความสุขและเรียนด้วยความสนุกสนานใน รั้วมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ภายใต้ Theme การดำเนินงานในปีการศึกษา 2558 "The place where knowledges come with fun" ขอบคุณที่ให้เกียรติศึกษาต่อ ณ.ที่แห่งนี้ ครับ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...


อยู่ระหว่างปรับปรุง...

อยู่ระหว่างปรับปรุง...

ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศ !! ผลการสอบวัดความรู้ฯ ป.ตรี 1/60
  ประกาศมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้เพื่อเทียบโอนผลการเรียน ภาคเรี..
ประกาศ!! ตารางสอบปลายการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  ประกาศ!! ตารางสอบปลายการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [ ตามไฟล์แนบ ]..
ประกาศ !! การสอบเทียบโอนผลการเรียน ป.ตรี 1/60
  ประกาศ !! การสอบเทียบโอนผลการเรียน ป.ตรี 1/60 [รายละเอียด ตามไฟล์แนบ]..
ประกาศ!! ตารางสอน-ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
  ประกาศ!! ตารางสอน-ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 [ เอกสารตามไฟล์แนบ ]..
ประกาศ!! ตารางสอบปลายภาคการศึกษาฤดูร้อน 2559
  ประกาศ!! ตารางสอบปลายภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 [ ตามไฟล์แนบ ]..

 

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.