GRADUATED 17th

The Far Eastern University

Explore

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 17

- & -

{ We're so proud of all that you have accomplished. Congratulations! }

21 NOVEMBER 2018

แบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ 2561

ลงทะเบียนบัณฑิต

พิธีซ้อมย่อย

พิธีซ้อมใหญ่

พิธีประสาทปริญญาบัตร

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 17
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ และเอกสาร

- กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 17
- ประกาศมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวและวันซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 17
- หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
- ข่าวฝากจากคณะกรรมการบัณฑิต
- ตัวอย่างชุดครุยบัณฑิต
- ใบสั่งจองชุดครุยปริญญามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Download เอกสารทั้งหมด

ภาพบรรยากาศ

Your Work Title

- Business Card, Branding

View Project

Your Work Title

- Business Card, Branding

View Project

Your Work Title

- Business Card, Branding

View Project

Your Work Title

- Business Card, Branding

View Project

Your Work Title

- Business Card, Branding

View Project

Your Work Title

- Business Card, Branding

View Project

อาคาร/สถานที่

สถานที่จอดรถ
รถจักรยานยนต์
- จอดได้ที่สนามบาสเกตบอล
รถยนต์
- จอดได้ที่มหาวิทยาลัยฯ
- จอดได้ที่ลานจอดรถตรงสนามไดร์ฟกอล์ฟ
- จอดได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต