ข้อมูลทรัพยากร
เขตข้อมูลข้อมูล
เลขเรียก DS583 ช225น 2556
ผู้แต่ง ชานันท์ ยอดหงษ์.
ชื่อเรื่อง "นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
รายละเอียดทรัพยากร
จองลำดับแหล่งจัดเก็บสถานที่จัดเก็บเล่มฉบับสถานะ
1 ชั้นหนังสือภาษาไทยวิทยาเขต A-Far 1อยู่บนชั้น