รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | คณาจารย์



ชื่อ: ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน
  Kittiphat Suwannachin
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาเอก DBA. (Business Administration), Nova South-Eastern University,2547
ปริญญาโท M.Eng.(Management of Technilogy) Vanderbilt University,USA,2540
ปริญญาตรี วศ.บ.(โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2538,ประเทศไทย

ประสบการณ์
เบอร์ติดต่อ:
E-mail:
Website:
  Facebook :
ชื่อ: ดร.อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาเอก กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต,2551
ปริญญาโท บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยพายัพ,2544,ประเทศไทย
ปริญญาตรี บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ,2536,ประเทศไทย

ประสบการณ์
เบอร์ติดต่อ:
E-mail:
Website:
  Facebook :
ชื่อ: ดร.นุจรีย์ วงศ์ข้าหลวง
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาเอก กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต,2555
ปริญญาโท วท.ม. (การบริหารเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.2547,ประเทศไทย
ปริญญาตรี บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง.2535,ประเทศไทย

ประสบการณ์
เบอร์ติดต่อ:
E-mail:
Website:
  Facebook :








 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.