รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา2556

   เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 18 ก.พ. 2557 ถึง 18 ก.พ. 2557     เวลา:
สถานที่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
จัดโดย: คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงาน: คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ขอท่านได้ช่วยให้ผู้ใช้บัณฑิต(หัวหน้าหมวด หัวหน้ากลุ่ม รองฯ หรือผู้อำนวยการ)ท่านใดท่านหนึ่งได้กรุณาช่วยกรอกข้อมูลให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่อยู่ในหน่วยงาน เพื่อที่คณะฯจะได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรต่อไป ตามลิงค์ด้านล่าง จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยดำเนินการมา ณโอกาสนี้ คณะศึกษาศาสตร์ https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1oRHmuXbzN8dvON9k_dOpZVTj1xxK_2VLPB_5rd6YuSI%2Fviewform&h=XAQFa6XCi

มีคนดู: 1795 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
ภาพประกอบ
 
คลิกที่ภาพเล็กเพื่อดูรูปใหญ่
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.