รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดต่อรับใบประกอบวิชาชีพครู

   เอกสาร : D20140114103443.xlsx ,
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 14 ม.ค. 2557 ถึง 14 ม.ค. 2557     เวลา:
สถานที่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
จัดโดย: คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงาน: คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศ เรื่องการติดต่อรับใบประกอบวิชาชีพครู ตามที่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ได้ยื่นเอกสารยื่นขอใบประกอบวิชาชีพผ่านทางมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ทางคุรุสภาได้ดำเนินการจัดส่งใบประกอบมาทางมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังเอกสารที่แนบมานี้ และสามารถติดต่อเข้ารับใบประกอบวิชาชีพได้ด้วยตนเองที่ห้องคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น อาคาร 1 ชั้น 3 ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 13.30น.เป็นต้นไป (หากท่านใดไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ผู้มารับแทนจะต้องสำเนาบัตรบัตรประชาชนของตนเองแนบมาด้วย 1 ฉบับและของเจ้าของใบประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับสำเนาถูกต้องและระบุข้อความว่า ได้มอบอำนาจให้....ระบุชื่อผู้รับแทน.......เป็นผู้รับใบประกอบวิชาชีพครูแทนข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้ายินยอมให้..ระบุชื่อผู้รับแทน......เป็นผู้ทำการแทนข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้ารับทราบแล้ว) มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้รับแทนโดยเด็ดขาด สำหรับเจ้าของบัตรที่เข้ามารับด้วยตนเพียงนำบัตรประชาชนตัวจริงมายืนยันให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วสามารถเซ็นชื่อรับได้เลย จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มีคนดู: 1799 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
ภาพประกอบ
 
คลิกที่ภาพเล็กเพื่อดูรูปใหญ่
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.