รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) | คณาจารย์

ชื่อ: ผศ.ดร. พนมพร จันทรปัญญา
 
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาเอก Ph.D. (Educational Administration), University of Illinois, U.S.A,2517
ปริญญาโท M.A. (Educational Administration), Northeast Missouri State University, U.S.A.
ปริญญาตรี กษ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

ประสบการณ์
เบอร์ติดต่อ:
E-mail:
Website:
  Facebook :
ชื่อ: อาจารย์องอาจ โฆษชุณหนันท์
  Ongard Kosashunhanan
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท คม. (การบริหารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2514
ปริญญาตรี คบ. (มัธยาศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2504

ประสบการณ์
เบอร์ติดต่อ:
E-mail:
Website:
  Facebook :
ชื่อ: อาจารย์วลัยพร เตชะสรพัศ
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2541
ปริญญาตรี ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2526,ประเทศไทย

ประสบการณ์
เบอร์ติดต่อ:
E-mail:
Website:
  Facebook :
ชื่อ: ดร.พัชรีวรรณ กิจมี
  Patchareewan Kitmee
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาเอก กศ.ด. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา,2549
ปริญญาโท กษ.ม. (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2538
ปริญญาตรี ค.บ. (การบริหารโรงเรียน) วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ประสบการณ์
เบอร์ติดต่อ:
E-mail:
Website:
  Facebook :
ชื่อ: ดร.สุกัญญา นิมานันท์
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาเอก Ph.D. (Educational Technology), Southern Illinois University, U.S.A,2531
ปริญญาโท M.Ed. University of Mississippi, U.S.A.
ปริญญาตรี คบ. (มัธยาศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์
เบอร์ติดต่อ:
E-mail:
Website:
  Facebook :
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.