รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นี้ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า  “การพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาของประชาชนได้” ดังนั้น การผลิตผู้บริหารการศึกษาจึงเป็นการผลิตเพื่อให้ได้คนสำหรับอนาคต ให้มีความคิดและความสามารถที่ทันสมัย เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์การได้และมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 


 
 


 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.