รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
แบบประเมินการปฏิบัติการสอนคุรุสภา
ตารางบันทึกเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ตัวชี้วัดกอท.
ตัวชี้วัดศิลปะ
ตัวชี้วัดสังคม
ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดภาษาไทย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (5)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (4)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (3)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (2)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใหม่ 2552-2555
เอกสารประกอบการสัมมนางาน Gateway to Entrepreneur#1
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.