รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

       

        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เราเชื่อมั่นว่าการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัย จะสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ การวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศกับการศึกษาและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในสังคมแห่งการประกอบการ

        ในโอกาสนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านด้วยความยินดี และขอให้ทุกท่านใช้โอกาสของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งมั่นศึกษาอย่างตั้งใจ เพื่อให้ได้ความรู้และประสบการณ์ที่จะสร้างประโยชน์ และความก้าวหน้าให้กับตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป

 
คณะศึกษาศาสตร์

กิจกรรมในการเรียนการสอนของสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบ
เชิญ อบมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ป.โท(การบริหารการศึกษา)
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา2556
การติดต่อรับใบประกอบวิชาชีพครู

 
บทความวิชาการสุขภาพองค์กร
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใหม่ 2552-2555
On Creativity and Innovation
TOWARDS CREATING AN ENTREPRENEURIAL SOCIETY
Networking for Synergy, Survival and Growth[1]
 


แบบประเมินการปฏิบัติการสอนคุรุสภา
ตารางบันทึกเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ตัวชี้วัดกอท.
ตัวชี้วัดศิลปะ
ตัวชี้วัดสังคม
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.