รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

  ศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ | คณาจารย์


ชื่อ: อ.เฉลิมชัย พิศิษฐวานิช
 
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิจัยฯ
วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA จากTexas  Univ.  USA

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์
เบอร์ติดต่อ: 2341
E-mail:
Website:
  Facebook :
ชื่อ: อ.วลัย ชัยมูล
  walai chaimoon
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท สาขาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่
ปริญญาตรี  สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ประสบการณ์
เบอร์ติดต่อ: 1232
E-mail: walai@feu.ac.th
Website:
  Facebook :
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.