รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม หลักสูตร

   เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 31 ส.ค. 2552 ถึง 2 ก.ย. 2552     เวลา:
สถานที่: โรงแรม ดิ เอ็มเพรส
จัดโดย: สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก
หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ

     วันที่  31  สิงหาคม  ถึงวันที่  2  กันยายน  2552  ที่ผ่านมสำนักโลจิสติกส์การค้า  กรมส่งเสริมการส่งออกได้จัดการอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์ Logistics สำหรับผู้ส่งออก"  ณ  ห้อง  เพชรรัตน์  โรงแรม ดิ เอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่
     วันจันทร์ที่  31  สิงหาคม  2552  ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก  คุณสายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์  ประธานกรรมการ บริษัท อีบีซีไอ จำกัด  มาบรรยายในหัวข้อ  "ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน"  ช่วงบ่ายหัวข้อเรื่อง "INCOTERMS 2000"  ได้รับเกียรติจาก  คุณวัชระ  ปิยะพงษ์  ที่ปรึกษาด้านธุรกิจต่างประเทศ มาเป็นผู้บรรยาย
     วันอังคารที่  1  กันยายน  2552  ช่วงเช้า หัวข้อเรื่อง "การประกันภัยการค้าประหว่างประเทศ"  ได้รับเกียรติจาก คุณนพดล  มีสุขเสมอ  ผู้จัดการแผนกรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  บริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด มาเป็นผู้บรรยาย  ช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก รศ.สุพจน์  ชววิรรธน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการขนส่งโลจิสติกส์  และธุรกิจระหว่างประเทศ มาบรรยายในหัวข้อ "กฏหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ" 
     และวันพุธที่  2  กันยายน  2552  ช่วงเช้าศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ระบบโลจิสติกส์  ณ  บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กโทรนิคส จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน  ช่วงบ่าย  กลับมาสรุปการดูงาน  และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบโลจิสติกส์ในองค์กร และรับวุฒิบัตรมีคนดู: 1808 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
ภาพประกอบ
 
คลิกที่ภาพเล็กเพื่อดูรูปใหญ่
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.