รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | ข่าวประชาสัมพันธ์

SMEs Flying Geese

   เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 11 ส.ค. 2552 ถึง 11 ส.ค. 2552     เวลา:
สถานที่: โรงแรมเซนทราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)
หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ

             ศูนย์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการและบ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะกลุ่มภาคเหนือ  กิจกรรม Thailand’s Brands to ASEAN  ภายใต้โครงการ  Flying  Geese  วันที่ 11 สิงหาคม 2552    โรงแรมเซนทราดวงตะวัน  โดยในงานนี้มีหน่วยบ่มเพาะในกลุ่มภาคเหนือเข้าร่วมประชุม  7  หน่วยบ่มเพาะ   โดยในการประชุมได้คัดเลือกประธานของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะทำการส่งเสริมดังนี้

1. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และพิมสกรีน ประธานกลุ่มคือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

2. อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ประธานกลุ่มคือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และหัตถกรรม ประธานกลุ่มคือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น จ.เชียงใหม่

4. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้อง ประธานกลุ่มคือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

5. อุตสาหกรรมแฟชั่น ประธานกลุ่มคือ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

 

และจะได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมต่อไปมีคนดู: 1801 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
ภาพประกอบ
 
คลิกที่ภาพเล็กเพื่อดูรูปใหญ่
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.