ค่ายอาสาพัฒนาสังคม

 เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 31 มกราคม ึง 28 กุมภาพันธ์ 2561    
สถานที่: โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย: คณะบริหารรัฐกิจ วิชารัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงาน: คณะบริหารรัฐกิจ

คณะบริหารรัฐกิจโดยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคม ณ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20-21 มกราคม 2561 ซึ่งได้รับการสนับสนุนสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์จากภาครัฐและเอกชน การเข้าค่ายอาสาฯ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของ รปศ.ที่ได้ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนานจนเป็นวัฒนธรรมของพวกเราชาวสิงห์ฟาร์ เรียน รปศ.ได้อะไรมากว่าที่คิด เพราะเราเป็น "นักจัดการภาครัฐและเอกชนในสังคมยุคดิจิทัล"


มีคนดู: 1822 ครั้ง
 
ภาพประกอบ


[ ดูข่าวทั้งหมด ]

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.