ขอแสดงความยินดีกับลูกสิงห์ฟาร์

 เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 30 พฤษภาคม 2560    
สถานที่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
จัดโดย: สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หน่วยงาน: คณะบริหารรัฐกิจ

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ขอแสดงความยินดีกับนายนิรุทธิ์ อินต๊ะแก้ว ที่มีความเสียสละ มีจิตอาสาได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ... เรียนหลักสูตร รปศ. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เราจะพัฒนาบัณฑิตให้เป็น "นักจัดการภาครัฐและเอกชนในสังคมยุคดิจิทัล"


มีคนดู: 1828 ครั้ง
 
ภาพประกอบ


[ ดูข่าวทั้งหมด ]

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.