กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง

 เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 19 เมษายน 2560    
สถานที่: คณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
จัดโดย: คณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หน่วยงาน: คณะบริหารรัฐกิจ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ และเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของภาคเหนือ


มีคนดู: 1820 ครั้ง
 
ภาพประกอบ


[ ดูข่าวทั้งหมด ]

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.