การเเข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

 เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 14 ึง 16 กุมภาพันธ์ 2560    
สถานที่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
จัดโดย: สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หน่วยงาน: คณะบริหารรัฐกิจ

เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ ได้เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักศึกษาทุกคณะ ภายในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น


มีคนดู: 1820 ครั้ง
 
ภาพประกอบ


[ ดูข่าวทั้งหมด ]

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.