กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์คณะวิทย์ฯ ครั้งที่ 1

 เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 12 เมษายน 2557    
สถานที่: บริเวณล้อบบี้อาคารวัฒนราชนครินทร์ ๘๐ (อาคาร A3) ตั้งแต่เวลา 10.30 น.
จัดโดย: เครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หน่วยงาน: ภาควิชาเทคโนโลโลยีสารสนเทศ

เครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้มีการร่วมกันจัดกิจกรรม "สระเกล้าดำหัวคณบดีและคณาจารย์" ในวันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557 ณ บริเวณล้อบบี้อาคารวัฒนราชนครินทร์ ๘๐ (อาคาร A3) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้น เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและพึงระลึกถึงพระคุณของเหล่าคณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์จนสำเร็จการศึกษา และนอกจากนี้ กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมแรกของเครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการที่จะแสดงออกซึ่งความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากศิษย์เก่าทุกๆท่าน ทั้งนี้ เพื่อถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นนิมิตรหมายที่ยิ่งใหญ่ แสดงความสมัครสมานสมัคคีแก่ชาวคณะวิทย์ฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งๆขึ้นไป


มีคนดู: 1820 ครั้ง
 
ภาพประกอบ


[ ดูข่าวทั้งหมด ]

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.