การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Yellowfin

 เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 4 เมษายน 2557    
สถานที่: บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด
จัดโดย: บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด
หน่วยงาน: ภาควิชาเทคโนโลโลยีสารสนเทศ

เนื่องด้วยบริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Yellowfin Business Intelligence ในประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้งาน Business Intelligence ในภาคการศึกษา จึงได้จัดดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ Business Intelligence ให้แก่ภาคการศึกษาหรือหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Free License ที่ Yellowfin จัดสรรรไว้สำหรับใช้ในการเรียนการสอน พร้อมทั้งราคาสำหรับสถานศึกษาในกรณีที่ประสงค์จะใช้งานกับโครงการ Production อื่น ๆ โดยการจัดโครงการดังกล่าวกภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน สัมนานี้ 1 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พงศ์กร จันทราช ดังภาพประกอบ โดยเนื้อหาสำคัญในงานจะมีการนำเสนอการใช้ Business Intelligence ในภาคการศึกษา (Self-service reporting) พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาบันต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่


มีคนดู: 1824 ครั้ง
 
ภาพประกอบ


[ ดูข่าวทั้งหมด ]

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.