การนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเทคโนฯ

 เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 31 มีนาคม ึง 4 เมษายน 2557    
สถานที่: จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย: ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน: ภาควิชาเทคโนโลโลยีสารสนเทศ

ตามที่ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3/2556 ของรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้การฝึกประสบการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ในช่วงวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2557 ดังรายนามองค์กรดังนี้ เมษายน 2557 ดังองค์กรต่อไปนี้ บริษัท ปลาทูฟิวชั่น จำกัด UNIQUE Digital (Chiang Mai) บริษัท ไอทีโซลูชั่น จำกัด โรงพยาบาลแม่และเด็ก 89 PLENARY Co,Ltd. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กสทช เชียงใหม่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บริษัท โฟร์ ที จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่แตง บริษัท คอมเทลซัพพลาย จำกัด สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)


มีคนดู: 1823 ครั้ง
 
ภาพประกอบ


[ ดูข่าวทั้งหมด ]

© 2015 The Far Eastern University. All rights reserved.