รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายอาสาพัฒนาสังคม

   เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 31 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561     เวลา:
สถานที่: โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย: คณะบริหารรัฐกิจ วิชารัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงาน: คณะบริหารรัฐกิจ

คณะบริหารรัฐกิจโดยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคม ณ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20-21 มกราคม 2561 ซึ่งได้รับการสนับสนุนสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์จากภาครัฐและเอกชน การเข้าค่ายอาสาฯ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของ รปศ.ที่ได้ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนานจนเป็นวัฒนธรรมของพวกเราชาวสิงห์ฟาร์ เรียน รปศ.ได้อะไรมากว่าที่คิด เพราะเราเป็น "นักจัดการภาครัฐและเอกชนในสังคมยุคดิจิทัล"


มีคนดู: 1804 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
ภาพประกอบ
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.