รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีศิษย์เก่า

   เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 13 ถึง 31 ธันวาคม 2559     เวลา:
สถานที่: the far eastern university
จัดโดย: คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงาน: สำนักสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ขอแสดงความชื่นชมและยินดีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาใสหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559
จำนวน 16 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสมเจตน์ พรหมซาว รหัสนักศึกษา 5191021009
2. นายธีรวิทย์ สุวรรณา รหัสนักศึกษา 5490041008
3.นายพศิน ใบศล รหัสนักศึกษา 5490041014
4.นายสวัสดิ์ ชัยวงค์ รหัสนักศึกษา 5490041021
5. นายอาคม ศรีสวัสดิ์ รหัสนักศึกษา 5490041024
6.นายอาทิตย์ วะไลใจ รหัสนักศึกษา 5490041026
7.นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ รหัสนักศึกษา 5490041041
8.นายสมคิด แก้วคำ รหัสนักศึกษา 5490041053
9.นางนวพร สุวรรณ์ รหัสนักศึกษา 5590041112
10.นางลำดวน มุ่งทำดี รหัสนักศึกษา 5590041121
11. นายวิทยา รัตนย่อมงามดี รหัสนักศึกษา 5590041123
12.นางสาวศิริลักษณ์ ผ่องพันธ์ รหัสนักศึกษา5590041128
13. นางสาวอุสรา จินะสุข. รหัสนักศึกษา 5590041140
14.นางจันทร์ดาว แสงแก้ว รหัสนักศึกษา 5690041003
15.นายอภิวัฒน์ คนใจบุญ รหัสนักศึกษา 5790041033
16.นายสรรค์ ไชยมงคล รหัสนักศึกษา 5790041040
17.นางหนึ่งนุช แป้นกลาง 5391021001
18.นายวุฒิชัย อุดมผล 5391021012


มีคนดู: 1743 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
ภาพประกอบ
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.