รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารรัฐกิจ

   เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 7 ตุลาคม 2559     เวลา:
สถานที่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
จัดโดย: คณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
หน่วยงาน: คณะบริหารรัฐกิจ

ในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30-17.00 น. ทางคณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการของคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด


มีคนดู: 1747 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
ภาพประกอบ
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.