รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย KUFS

   เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 31 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2556     เวลา:
สถานที่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
จัดโดย: ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
หน่วยงาน: ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Kyoto University of Foreign Studies

            เมื่อวันที่31สิงหาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา ทางภาควิชาภาษาญี่ปุ่นมีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kyoto University of Foreign Studies จำนวน 17 คน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และมหาวิทยาลัย Kyoto University of Foreign Studies ซึ่งจัดปีนี้เป็นปีที่ 3

                จุดประสงค์ของการเดินทางมาเยือนเชียงใหม่ของนักศึกษาญี่ปุ่นในครั้งนี้ คือ เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของคนญี่ปุ่นในต่างประเทศ กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ คือ การเดินทางไปเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมลำพูน การเข้าร่วมฟังการสัมมนาของหอการค้าญี่ปุ่น และรับฟังการบรรยายประสบการณ์ของคนที่ทำงานในต่างประเทศ

                นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเล่นเกม ร่วมกับภาควิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพะเยา การแข่งกีฬาสีกับภาควิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ

                เนื่องจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kyoto University of Foreign Studies บางคนเพิ่งเคยเดินทางมาต่างประเทศเป็นครั้งแรก จึงมีความกังวลว่าจะสื่อสารกับคนไทยไม่ได้ แต่หลังจากร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาไทยในครั้งนี้ ทุกคนมีความเห็นว่าชอบประเทศไทย และอยากกลับมาอีกครั้ง

                สำหรับนักศึกษาภาควิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร พูดคุยกับชาวญี่ปุ่นในสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไป

 

京都外国語大学との交流

 

2013831日から97日まで、京都外国語大学外国語学部国際教養学科(KUFS)の教員1名と学生16名がチェンマイを訪れた。このプログラムはKUFSの行っている海外研修プログラムの一環であり、ファーイースタン大学では2年前より受け入れを行っていて、今年で3年目にあたる。

今回の主な目的として海外でのビジネスについて理解を深めることであった。今回でのプログラムには、ランプーンの日本企業を2社(京セラディスプレイ、AGCマイクログラス)を訪問することと日本企業セミナーに参加すること、海外で仕事をしてきた方の体験談を聞くことなどが組み込まれていた。

それ以外にもパヤオ大学と日本語スタンプラリーを行ったり、パヤップ大学と日本式運動会をするなどしてファーイースタン大学以外の学生たちとも交流した。

今回参加した学生16名全員がタイに来たのは初めてだったので、タイの学生たちとうまく交流ができるか心配していた学生たちもいたが、タイの学生と接してみてタイを好きになり、また来たいという学生の感想も多くあった。

ファーイースタン大学の学生にとっても同じ年の学生と、日本語を使って話ができたことは、うれしくもあり、今後の日本語を勉強をする上でのモチベーションにもつながった。将来はファーイースタン大学からも京都外国語大学に行けるプログラムができるようにしたい。

 

 

 


มีคนดู: 1697 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
ภาพประกอบ
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.