รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดโครงการเตรียมความพร้อมแรงงานเชียงใหม่สู่ AEC

   เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 6 ถึง 13 มีนาคม 2556     เวลา: 09.00-10.00
สถานที่: ห้องประชุม Auditorium
จัดโดย: ม.ฟาร์อีสเทอร์นร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่
หน่วยงาน: สำนักสื่อสารองค์กร

ในวันที่ 6 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมแรงงานเชียงใหม่สู่อาเซียน” โดยในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแรงงานกำลังจะจบหรือที่จบใหม่ตั้งแต่ระดับ ปวช/ปวส/อนุปริญญา/ปริญญาตรีหรือคนหางาน หรือแรงงานในสถานประกอบกิจการจำนวน 200 คน ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้หรือด้านอาชีพ ทั้งด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน วินัยในการทำงาน พร้อมที่จะรองรับการแข่งขันกับแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ แรงงานกำลับจะจบหรือที่จบใหม่ตั้งแต่ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรีหรือคนหางาน หรือแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 200 คน และในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมศักดิ์  อุทกสินธุ์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและดร. กิตติพัฒน์  สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กล่าวเปิดงาน โดยโครงการนี้จะมีการจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 6 – 13 มีนาคม 2556และในงานนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก อาทิ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ฯลฯ เป็นต้น ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น


มีคนดู: 1717 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
ภาพประกอบ
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.