รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | ข่าวประชาสัมพันธ์

"ประกวดการเล่านิทาน-อ่านบทความ"สร้างหนังสือเสียง

   เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 18 พฤษภาคม 2555     เวลา: 09.00-12.00
สถานที่: ห้อง A3310 อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐
จัดโดย: ภาควิชาภาษาไทย
หน่วยงาน: ภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้น โดยชักชวนนักศึกษา ม.ฟาร์ร่วมกันทำดีเพื่อสังคม ในโครงการ"การสร้างหนังสือเสียงให้แก่โรงเรียนคนตาบอดภาคเหนือเชียงใหม่" ซึ่งได้จัดประกวดคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นที่อ่านออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อเป็นตัวแทนในการอัดเสียงเล่านิทานและอ่านบทความ บันทึกลงในแผ่นซีดีรอม แล้วนำไปมอบให้แก่โรงเรียนคนตาบอดภาคเหนือเชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาหลากหลายสาขาคณะวิชาเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ซึ่งสรุปผลการประกวดการเล่านิทาน และอ่านบทความ ได้ดังนี้ ผลการประกวดการเล่านิทาน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนิลินดา ล้อเลิศสกุล สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนาตยา รักไทย สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวปุณยาภา กนกนิรันดร สาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ นายคงฤทธิ์ พลดวงคำ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ นายนิธิกร ตาเขียว สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ ผลการประกวดการอ่านบทความ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายปฤษฎี ต๊ะดุก สาขาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกิ่งกาญจน์ หวานแหลม สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุภาพร เจริญนอก สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ นายคงฤทธิ์ พลดวงคำ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ นายดำรงค์เดช เพชรชนะ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ถือเป็นกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม ช่วยกันถ่ายทอดเสียงให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตาและเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกด้านหนึ่ง งานนี้เด็กฟาร์ประชันฝีมือเพื่อน้องๆกันสุดฤทธิ์ @^____^@


มีคนดู: 1722 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
ภาพประกอบ
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.