รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดมารยาทไทย

   เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2555     เวลา: 08.30-16.00
สถานที่: ห้อง Auditorium
จัดโดย: สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยงาน: สำนักสื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการ "การประกวดมารยาทไทย" ตามโครงการมารยาทงามตามวิถีไทย ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐ ในการนี้มีนักศึกษาทุกภาควิชาและทุกชั้นปีเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก


มีคนดู: 1756 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
ภาพประกอบ
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.