รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม “ภาวะผู้นำ” พัฒนาศักยภาพการทำงาน

   เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 21 ถึง 27 พฤศจิกายน 2552     เวลา: 09.00-12.00
สถานที่: ห้อง3450
จัดโดย: ฝ่ายวิชาการกลาง
หน่วยงาน: สำนักสื่อสารองค์กร

ฟาร์อีสเทอร์นจัดโครงการอบรม “ภาวะผู้นำ” พัฒนาศักยภาพการทำงาน
        มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เตรียมความพร้อมบุคลากร ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 10 โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำ ให้แก่หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ สามารถใช้ทักษะการเป็นผู้นำอย่างเหมาะสม โดยใช้การอบรมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง   งานนี้ได้รับเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้


มีคนดู: 1718 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
ภาพประกอบ
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.