รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ฟาร์ ร่วมถวายพระพรวันพ่อ

   เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 18 พฤศจิกายน 2552     เวลา: 10.00
สถานที่: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่
จัดโดย: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่
หน่วยงาน: สำนักสื่อสารองค์กร

ร่วมถวายพระพรวันพ่อ
    ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น นำคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 18พฤศจิกายน 2552

บทอาเศียรวาทในมงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
               ( วันที่  ๕  ธันวาคม   ๒๕๕๒ )

บทภุชงคประยาต  ฉันท์ ๑๒
                                  ประจวบวารเฉลิมชนม์                   พระจอมพลกษัตรา
                           พระปกเกล้า ฯ ประชามา                      จำเนียรกาลประจบปี
                                  ประชาราษฎร์ตระหนักภักดิ์            และจงรักพระจักรี
                           จะตามรอยพระบาทที่                           ธ ทรงย่างนำทางชน
                                  ธ ทรงเปรียบประดุจสูรย์                 รพีพูนจรัสดล
                           สถิตมั่นประกอบผล                              วิเศษเกื้อประชากร
                                  ณ คาบนี้มโนน้อม                          ประณตพร้อมถวายพร
                           คณาเทพมหิศร                                     ประสานช่วยประสาทพลัน
                                  ธ หวังใดสฤษดิ์สม                         ฤดีมาดมิพลาดผัน
                           ประสบสุขทิวาวัน                                  นิราศทุกข์นิรันตราย
                                  มิเชือนแช ธ ทรงสอน                    มิบั่นทอน ธ บรรยาย
                           จะรู้รักสมัครหมาย                                 สมานฉันท(ะ)ไมตรี
                                  ประพฤติพอจะเลี้ยงชีพ                    มิเร่งรีบจะเกินดี
                           ตระหนักพจน์นฤบดี                               ประทับเกล้าฯนิรันดร

(รองศาสตราจารย์เอมอร   ชิตตะโสภณ  :  ประพันธ์ )


มีคนดู: 1773 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
ภาพประกอบ
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.