หน้าหลัก   


ค้นหาข่าว :
  หัวข้อ เนื้อหาข่าว ทั้งหมด

ปี พ.ศ.
เดือน
-
อ่านก่อนจ้าาา

ต้องการดูข่าว ม.ฟาร์อีสเทอร์นย้อนหลัง
คลิกที่ข้อมูลปี พ.ศ. หรือ เดือน ในปี พ.ศ. นั้น
เพื่อดูข่าว

แสดงข้อมูลข่าว เดือน สิงหาคม 2552    จำนวน 15 ข่าว
ปี
เดือน
ภาพประกอบ
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
อ่าน
วันที่โพสต์
2552
สิงหาคม
นศ.จีนที่มาเรียนภาษาไทยร่วมกันจัดบอร์ด สาขาภาษาไทยธุรกิจ
1785
28 ส.ค. 2552
2552
สิงหาคม
น.ศ.ตลาดติด1ใน3ทีมเข้ารอบภูมิภาคประกวดแผนธุรกิจ ภาควิชาการตลาด
1757
26 ส.ค. 2552
2552
สิงหาคม
โครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว ธนาคารกรุงไทย
1758
26 ส.ค. 2552
2552
สิงหาคม
ตารางสอบวัดความรู้ CE (Credits from Examination) สำนักบริการการศึกษา
1759
25 ส.ค. 2552
2552
สิงหาคม
DAZZDicumobBCr ร‚ยกรƒยƒรƒยรƒยŠรƒยจร‚ยงรƒย รƒยŠรƒยƒรƒย”รƒยรƒยรƒย˜ร‚ยตรƒยŠรƒย’รƒย‹ร‚ยกรƒยƒรƒยƒรƒย ร‚ยกรƒยƒรƒยร‚ยทรƒยƒรƒย‡ร‚ยงรƒยรƒย˜ร‚ยตรƒยŠรƒย’รƒย‹ร‚ยกรƒยƒรƒยƒรƒย
1801
24 ส.ค. 2552
2552
สิงหาคม
SMEs Flying Geese สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)
1798
24 ส.ค. 2552
2552
สิงหาคม
ECIT ส่วนบริการสารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
1766
24 ส.ค. 2552
2552
สิงหาคม
ม.ฟาร์ ร่วมกับ มช. ชวนน้องๆเลือกโควต้าภาคเหนือ สำนักประชาสัมพันธ์
1771
20 ส.ค. 2552
2552
สิงหาคม
ประกาศเรื่องการใช้ระบบจองห้อง U-FAR CAMPUS U-FAR CAMPUS
1763
18 ส.ค. 2552
2552
สิงหาคม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสู่การเป็น ม.สร้างเสริมสุขภาพ สำนักกิจการนักศึกษา
1761
13 ส.ค. 2552
2552
สิงหาคม
โรงแรมทั่วชม.ร่วมอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ ศูนย์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ
1769
10 ส.ค. 2552
2552
สิงหาคม
ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1/52 สำนักบริการการศึกษา
1769
5 ส.ค. 2552
2552
สิงหาคม
ร่วมกับกิจกรรมของ กกต. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่
1773
4 ส.ค. 2552
2552
สิงหาคม
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1806
4 ส.ค. 2552
2552
สิงหาคม
ชาวฟาร์ฯ ร่วมถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี สำนักประชาสัมพันธ์
1776
3 ส.ค. 2552
หน้า: [ ถัดไป ][ 1 2 ] ( 15 กระทู้)
 
Copyright © 2009 feu.ac.th All Right Reserved.