หน้าหลัก   


ค้นหาข่าว :
  หัวข้อ เนื้อหาข่าว ทั้งหมด

ปี พ.ศ.
เดือน
-
อ่านก่อนจ้าาา

ต้องการดูข่าว ม.ฟาร์อีสเทอร์นย้อนหลัง
คลิกที่ข้อมูลปี พ.ศ. หรือ เดือน ในปี พ.ศ. นั้น
เพื่อดูข่าว

แสดงข้อมูลข่าว เดือน กันยายน 2552    จำนวน 30 ข่าว
ปี
เดือน
ภาพประกอบ
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
อ่าน
วันที่โพสต์
2552
กันยายน
พี่น้องสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1742
28 ก.ย. 2552
2552
กันยายน
น.ศ.โครงการ SIFE คว้ารางวัล Spirit Of SIFE ศูนย์บ่มเพะวิสาหกิจ
1743
28 ก.ย. 2552
2552
กันยายน
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ เยี่ยมศูนย์บ่มเพาะฯ ฟาร์ ศูนย์บ่มเพะวิสาหกิจ
1738
28 ก.ย. 2552
2552
กันยายน
มูลนิธิบ้านดอกไม้ป่าเยี่ยม น.ศ.SIFE ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
1742
26 ก.ย. 2552
2552
กันยายน
ท่องเที่ยว ม.ฟาร์ จัดประกวดดนตรี 10 ปี มหาวิทยาลัย ภาภควิชาการจักการการท่องเที่ยว
1740
23 ก.ย. 2552
2552
กันยายน
พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1775
22 ก.ย. 2552
2552
กันยายน
ม.ฟาร์ เดินหน้าต่อสู่มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ สำนักกิจการนักศึกษา
1741
18 ก.ย. 2552
2552
กันยายน
ประกาศเปิดปิดรายวิชา ฉบับที่2 สำนักบริการการศึกษา
1740
18 ก.ย. 2552
2552
กันยายน
นศ.ฟาร์อีสเทอร์นเข้าประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๒ (รอบประจำภูมิภาคภาคเหนือ) สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1740
18 ก.ย. 2552
2552
กันยายน
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2552 สำนักบริการการศึกษา
1742
18 ก.ย. 2552
2552
กันยายน
อบรมสัมมนา เรื่อง “ การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1742
16 ก.ย. 2552
2552
กันยายน
โครงการ MICE EDUCATION คณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่
1743
16 ก.ย. 2552
2552
กันยายน
ประกาศเปิดปิดรายวิชาประจำภาคเรียนที่2/2552 สำนักบริการการศึกษา
1741
16 ก.ย. 2552
2552
กันยายน
นศ.12 ปันนาทำเซอร์ไพรส์ นักศึกษาจีนสิบสองปันนาที่มาเรียนภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตร 8 เดือน
1741
14 ก.ย. 2552
2552
กันยายน
นศ.จีน12ปันนาโชว์ฝีมือการทำอาหารไทย สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ
1746
14 ก.ย. 2552
หน้า: [ ถัดไป ][ 1 2 ] ( 30 กระทู้)
 
Copyright © 2009 feu.ac.th All Right Reserved.