หน้าหลัก   


ค้นหาข่าว :
  หัวข้อ เนื้อหาข่าว ทั้งหมด

ปี พ.ศ.
เดือน
-
อ่านก่อนจ้าาา

ต้องการดูข่าว ม.ฟาร์อีสเทอร์นย้อนหลัง
คลิกที่ข้อมูลปี พ.ศ. หรือ เดือน ในปี พ.ศ. นั้น
เพื่อดูข่าว

แสดงข้อมูลข่าว เดือน กันยายน 2551    จำนวน 35 ข่าว
ปี
เดือน
ภาพประกอบ
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
อ่าน
วันที่โพสต์
2551
กันยายน
กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ ๗ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1739
29 ก.ย. 2551
2551
กันยายน
การนำเสนอนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษารายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษา (201111) สาขาวิชาภาษาไทยเชิงธุรกิจ
1750
29 ก.ย. 2551
2551
กันยายน
นิเทศนิทัศน์ ครั้งที่ 7 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1740
26 ก.ย. 2551
2551
กันยายน
Starry Night 2008 (ตอน 2) สำนักกิจการนักศึกษา
1738
26 ก.ย. 2551
2551
กันยายน
ม.ฟาร์อีสเทอร์น ประชันโฉมหน้ากากสุดเริ่ด..ใน “แฟนซีไนท์ ปาร์ตี้หน้ากาก สำนักกิจการนักศึกษา
1744
26 ก.ย. 2551
2551
กันยายน
ม.ฟาร์อีสเทอร์น จัดงานอลังการ “แฟนซีไนท์ ปาร์ตี้หน้ากาก สำนักประชาสัมพันธ์
1821
26 ก.ย. 2551
2551
กันยายน
การประชุมเชิงวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ภาควิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1745
26 ก.ย. 2551
2551
กันยายน
นศ...ม.ฟาร์ดูงานเมืองลอดช่อง สำนักกิจการนักศึกษา
1736
24 ก.ย. 2551
2551
กันยายน
NEC FAR CLUB ศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ
1737
23 ก.ย. 2551
2551
กันยายน
Starry Night 2008 (ตอน 2) สำนักกิจการนักศึกษา
1737
22 ก.ย. 2551
2551
กันยายน
Starry Night 2008 (ตอน 1) สำนักกิจการนักศึกษา
1735
22 ก.ย. 2551
2551
กันยายน
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2551 สำนักบริการการศึกษา
1737
21 ก.ย. 2551
2551
กันยายน
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2551 สำนักบริการการศึกษา
1737
21 ก.ย. 2551
2551
กันยายน
แถลงข่าวทุน-โควต้าฟาร์อีสเทอร์น -
1736
18 ก.ย. 2551
2551
กันยายน
นำนักศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารี รัตนฤทธิกุล
1738
18 ก.ย. 2551
หน้า: [ ถัดไป ][ 1 2 3 ] ( 35 กระทู้)
 
Copyright © 2009 feu.ac.th All Right Reserved.