หน้าหลัก   


ค้นหาข่าว :
  หัวข้อ เนื้อหาข่าว ทั้งหมด

ปี พ.ศ.
เดือน
-
อ่านก่อนจ้าาา

ต้องการดูข่าว ม.ฟาร์อีสเทอร์นย้อนหลัง
คลิกที่ข้อมูลปี พ.ศ. หรือ เดือน ในปี พ.ศ. นั้น
เพื่อดูข่าว

แสดงข้อมูลข่าว เดือน กรกฏาคม 2551    จำนวน 25 ข่าว
ปี
เดือน
ภาพประกอบ
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
อ่าน
วันที่โพสต์
2551
กรกฏาคม
การอบรมการให้บริการที่เป็นเลิศ พันธู์ทิพย์เชียงใหม่
1717
31 ก.ค. 2551
2551
กรกฏาคม
การประกวด Boy & Girl University Freshy Contest 2008 Central พัฒนา
1719
31 ก.ค. 2551
2551
กรกฏาคม
sport day samo
1718
30 ก.ค. 2551
2551
กรกฏาคม
กีฬาน้องใหม่ 51 กิจการนักศึกษา
1717
30 ก.ค. 2551
2551
กรกฏาคม
ตารางสอบกลางภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2551 สำนักบริการการศึกษา
1716
28 ก.ค. 2551
2551
กรกฏาคม
กีฬาน้องใหม่ (ตอน 2) สำนักกิจการนักศึกษา
1717
25 ก.ค. 2551
2551
กรกฏาคม
กีฬาน้องใหม่ (ตอน 1) สำนักกิจการนักศึกษา
1716
25 ก.ค. 2551
2551
กรกฏาคม
เปลี่ยนแปลงวันรับบัตรนักศึกษา สำนักบริการการศึกษา
1716
24 ก.ค. 2551
2551
กรกฏาคม
มัคคุเทศก์อบรมเข้ม เน้นคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
1717
23 ก.ค. 2551
2551
กรกฏาคม
เผยโฉม..วิทยากรมืออาชีพ อบรมมัคคุเทศก์บัตรเงิน ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
1718
23 ก.ค. 2551
2551
กรกฏาคม
มัคคุเทศก์ฯ ออกทริปครั้งที่ 1 ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
1715
21 ก.ค. 2551
2551
กรกฏาคม
ภาพการเปิดอบรมมัคคุเทศก์บัตรเงิน รุ่น 3 ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
1718
21 ก.ค. 2551
2551
กรกฏาคม
“ประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1” ฝ่ายวิชาการ
1716
15 ก.ค. 2551
2551
กรกฏาคม
Counseling Day : เปิดใจวันคลายทุกข์ สำนักกิจการนักศึกษา
1714
14 ก.ค. 2551
2551
กรกฏาคม
ภาพบรรยากาศ..งานไหว้ครูปี 51 สำนักกิจการนักศึกษา
1722
14 ก.ค. 2551
หน้า: [ ถัดไป ][ 1 2 ] ( 25 กระทู้)
 
Copyright © 2009 feu.ac.th All Right Reserved.