หน้าหลัก   


ค้นหาข่าว :
  หัวข้อ เนื้อหาข่าว ทั้งหมด

ปี พ.ศ.
เดือน
-
อ่านก่อนจ้าาา

ต้องการดูข่าว ม.ฟาร์อีสเทอร์นย้อนหลัง
คลิกที่ข้อมูลปี พ.ศ. หรือ เดือน ในปี พ.ศ. นั้น
เพื่อดูข่าว

แสดงข้อมูลข่าว เดือน พฤษภาคม 2551    จำนวน 16 ข่าว
ปี
เดือน
ภาพประกอบ
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
อ่าน
วันที่โพสต์
2551
พฤษภาคม
ประกาศ !!! เลื่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2551 สำนักบริการการศึกษา
1762
29 พ.ค. 2551
2551
พฤษภาคม
เชิญร่วมสัมมนา TQM ฟรี! BOI ม.ฟาร์ ดีจีเอ็มและนอร์ทเทอร์น เทรนนิ่ง
1754
29 พ.ค. 2551
2551
พฤษภาคม
สัมมนาแนวทางจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ สสว.
1757
28 พ.ค. 2551
2551
พฤษภาคม
ชมภาพคนเก่ง 'เด็กฟาร์ออกทีวี' มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1752
28 พ.ค. 2551
2551
พฤษภาคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดน่าน ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1757
26 พ.ค. 2551
2551
พฤษภาคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดแพร่ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1766
26 พ.ค. 2551
2551
พฤษภาคม
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2551 สำนักบริการการศึกษา
1761
22 พ.ค. 2551
2551
พฤษภาคม
อบรมหลักสูตร Training of Trainers (TOT) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
1759
20 พ.ค. 2551
2551
พฤษภาคม
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา และวันประกาศเกรดใหม่ สำนักบริการการศึกษา
1761
15 พ.ค. 2551
2551
พฤษภาคม
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 วิชาการกลาง
1753
15 พ.ค. 2551
2551
พฤษภาคม
ส่งแบบคำขอกู้ยืม -
1754
10 พ.ค. 2551
2551
พฤษภาคม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2551 -
1756
10 พ.ค. 2551
2551
พฤษภาคม
ค่ายนักศึกษาใหม่ 2551 -
1753
10 พ.ค. 2551
2551
พฤษภาคม
เปิดเรียนเทอม 1/2551 -
1750
10 พ.ค. 2551
2551
พฤษภาคม
นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ 3 คนเข้าแข่งขัน MOS ระดับประเทศ ไอทีไอที ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์
1752
7 พ.ค. 2551
หน้า: [ ถัดไป ][ 1 2 ] ( 16 กระทู้)
 
Copyright © 2009 feu.ac.th All Right Reserved.