หน้าหลัก   


ค้นหาข่าว :
  หัวข้อ เนื้อหาข่าว ทั้งหมด

ปี พ.ศ.
เดือน
-
อ่านก่อนจ้าาา

ต้องการดูข่าว ม.ฟาร์อีสเทอร์นย้อนหลัง
คลิกที่ข้อมูลปี พ.ศ. หรือ เดือน ในปี พ.ศ. นั้น
เพื่อดูข่าว

แสดงข้อมูลข่าว เดือน พฤศจิกายน 2551    จำนวน 24 ข่าว
ปี
เดือน
ภาพประกอบ
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
อ่าน
วันที่โพสต์
2551
พฤศจิกายน
การประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้งระดับภาค (16 จังหวัดภาคเหนือ) ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1738
26 พ.ย. 2551
2551
พฤศจิกายน
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมมัคคุเทศก์ บัตรบรอนซ์เงิน รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1738
26 พ.ย. 2551
2551
พฤศจิกายน
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1736
25 พ.ย. 2551
2551
พฤศจิกายน
การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะภาษาญีป่นครั้งที่ 2 ซีเเอลเเอลร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1742
25 พ.ย. 2551
2551
พฤศจิกายน
ภาพงานพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1740
25 พ.ย. 2551
2551
พฤศจิกายน
การประกวดละครเวทีภาษาญี่ปุ่นภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ชมรมสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นภาคเหนือ
1740
24 พ.ย. 2551
2551
พฤศจิกายน
เลื่อนกำหนดการรับแบบยืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2551 สำนักบริการการศึกษา
1736
20 พ.ย. 2551
2551
พฤศจิกายน
ขั้นตอนทำเรื่องคาดว่าสำเร็จการศึกษาและรายชื่อนักศึกษาคาดว่าสำเร็จการศึกษา 2/2551 สำนักบริการการศึกษา
1742
20 พ.ย. 2551
2551
พฤศจิกายน
ชาวฟาร์ฯน้อมเกล้าถวายพระพร 5 ธันวามหาราช สำนักประชาสัมพันธ์
1736
20 พ.ย. 2551
2551
พฤศจิกายน
น้องๆส่วนบุญฯปลื้มรุ่นพี่ม.ฟาร์แนะเคล็ดเลือกคณะ สำนักประชาสัมพันธ์
1744
20 พ.ย. 2551
2551
พฤศจิกายน
อธิการบดี อ.ทานากะมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1735
19 พ.ย. 2551
2551
พฤศจิกายน
6 ธค. 51 งานคืนสู่เหย้าชาวฟาร์อีสเทอร์น ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1739
18 พ.ย. 2551
2551
พฤศจิกายน
ชาวฟาร์อีสเทอร์นร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ สำนักประชาสัมพันธ์
1736
18 พ.ย. 2551
2551
พฤศจิกายน
รับปริญญาของบัณฑิตและมหาบัณฑิตต่อ มหาวิยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1737
18 พ.ย. 2551
2551
พฤศจิกายน
รับปริญญาของบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1745
18 พ.ย. 2551
หน้า: [ ถัดไป ][ 1 2 ] ( 24 กระทู้)
 
Copyright © 2009 feu.ac.th All Right Reserved.