รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
 สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ยินดีต้อนรับสู่ "เส้นทางผู้ประกอบการมืออาชีพ" มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ยังคงมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ภายใต้แนวคิด "ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพและพัฒนาได้" ในปีการศึกษา 2558 นี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย นักศึกษาทุกคนกำลังอยู่บนการก้าวผ่าน Platform ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Lifestyle University สถานที่ที่ไม่ใช่แค่เข้ามาศึกษา แต่เป็นการเข้ามาใช้เวลาในทุกช่วงของชีวิต ในนามสำนักสื่อสารองค์กรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆจะมีความสุขและเรียนด้วยความสนุกสนานใน รั้วมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ภายใต้ Theme การดำเนินงานในปีการศึกษา 2558 "The place where knowledges come with fun" ขอบคุณที่ให้เกียรติศึกษาต่อ ณ.ที่แห่งนี้ ครับ
 
อาจารย์ สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ (อ.เอ้)
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

ประกาศ!! ตารางสอน-ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่3/2559
ประกาศ!! ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559
เปิดรับสมัคร !! หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2560
เปิดรับสมัคร !! นศ เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี 1/2560
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีศิษย์เก่า

 
การนำกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์มาใช้ในการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
ทัน...การเลือกใช้สื่อโทรทัศน์
เลือกสื่อโฆษณาให้โดนกลุ่มเป้าหมาย
ชวนอบรม “เปลี่ยนเครื่องจักรให้กลายเป็นทุน”
อัตลักษณ์ล้านนา กับผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรม อีกครั้ง..
 


ตัวอย่างเอกสารที่ 1
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.