รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | คณาจารย์ชื่อ: อ.ญาดา ยั่งยืน
  Mrs.Yada Youngyuen
ตำแหน่ง: รักษาการหัวหน้าสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการ จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยพายัพ
 • ประสบการณ์
  เบอร์ติดต่อ: 1121
  E-mail: yada@feu.edu
  Website:
    Facebook :
  ชื่อ: อ.ถนิมภรณ์ อินทแกล้ว
    Ms.Thanimphon Inthaklaeo
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
  วุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ประสบการณ์
  เบอร์ติดต่อ: 1122
  E-mail: thanimphon@feu.edu
  Website:
    Facebook :
  ชื่อ: อาจารย์มาลาตี ทิพยานนท์
    Ms.Malatee Thippayanon
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
  วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  ประสบการณ์
  เบอร์ติดต่อ: 053-201800 ต่อ 1122
  E-mail: malatee@feu.edu
  Website:
    Facebook :
   
    หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
        ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
    สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
   
   
  หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
  Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.