หน้าหลัก  |  สมัครงาน  |  กระดานถาม-ตอบ  |  บุคลากรในสำนัก  |   ติดต่อเรา
 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงานว่าง
ทำเนียบนักเรียนทุน
ผังองค์กร
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์สำนัก
ประมวลภาพกิจกรรม
แนะนำบุคลากรใหม่
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ติดต่อเรา

     
www.feu.ac.th
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต่าง ๆ

คุณเข้ามาเป็นคนที่
21713
Start February 02, 2007 • รายละเอียดของตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่ง :
  อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี
  จำนวนที่รับ :
  2
  คุณสมบัติ :
  มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง(ถ้ามี)
  คุณวุฒิ :
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาการบัญชี
  ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  อื่น ๆ :
  ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีอายุไม่เกิน 2 ปี ......... 1. TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน 2. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน 3. TOEFL (Paper Based ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน), (Computer Based ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน),(Internet Based ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน)
  อายุ :
  30 - 40 ปี
  หมดเขตรับสมัคร :
  -

 • หลักฐานการสมัคร

 • 1. ประวัติ(curriculum vitae)ของผู้สมัคร
  2.ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3.สำเนาหลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
  4.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
  5.ผู้สมัครที่เป็นชายจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  6.เอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองการทำงาน certificateต่างๆ เป็นต้น

 • หลักฐานการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
  ขอรับใบสมัคร ได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 8.00-17.00น. โทรศัพท์ (053)201800–4 ต่อ1122 โทรสาร (053)201810
  หรือที่ E-mail : thanimphon@feu.edu

  สมัครทางไปรษณีย์
  กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานข้างต้น จัดส่งมาที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  เลขที่ 120 ถ. มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

   
  อ่านแล้ว 8377 ครั้ง


  ส่งตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อน
  ชื่อผู้ส่ง *
  Email ผู้ส่ง *
  ชื่อผู้รับ *
  Email ผู้รับ *
  ข้อความ
   
   

       
   

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  Tel : 0-5320-1180-4 , E-mail : thanimphon@feu.edu
  Copyright © 2007 Human Resorce Management All rigths Reserved.