หน้าหลัก  |  สมัครงาน  |  กระดานถาม-ตอบ  |  บุคลากรในสำนัก  |   ติดต่อเรา
 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงานว่าง
ทำเนียบนักเรียนทุน
ผังองค์กร
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์สำนัก
ประมวลภาพกิจกรรม
แนะนำบุคลากรใหม่
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ติดต่อเรา

     
www.feu.ac.th
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต่าง ๆ

คุณเข้ามาเป็นคนที่
27790
Start February 02, 2007ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
รายละเอียด
1
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
1
2
อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารการตลาด
1
3
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Thai Citizen Only)
1
4
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
1
5
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
1
6
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
1
7
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
2
8
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ
1
9
อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี
2

     
 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
Tel : 0-5320-1180-4 , E-mail : hr@feu.ac.th
Copyright © 2007 Human Resorce Management All rigths Reserved.