รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ทางสำนักหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักอย่างสูงสุดนะครับ

 
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
ประกันสุขภาพกลุ่มบุคลากรและครอบครัว ปีการศึกษา2560
รับใบแจ้งยอดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
รับบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ประจำปี 2560

 
“การจัดการศึกษาเพื่อการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน”
"ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"
“ไทยกับอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง”
การป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงานและคำอธิบายผลการตรวจสุขภาพ
ศิลปะสำหรับเลขานุการยุคใหม่: เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน (Super Secretary)
 


เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผศ. ครั้งที่ 1
ใบสมัครงาน

 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.