รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
 
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
 
 
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

วิสัยทัศน์ (Vision)
          "ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักศึกษา จะมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การทำงานในระบบอย่างมืออาชีพ"

พันธกิจ  (Mission)
          "ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพนักศึกษา ให้มีความพร้อมด้านจิตสำนึกแห่งผู้ประกอบการ มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมืออาชีพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          ศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ยินดีต้อนรับครับ และขอเชิญติดตามข้อมูล ข่าวสาร สาระประโยชน์ในการมีงานทำ ตลอดจนการแนะแนวอาชีพ , การบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ ตลอดจนศิษย์เก่าทุกคน ด้วยความยินดียิ่งครับ

 

 
ิอาจารย์เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ (อ.บูม)
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษา

ข่าวรับสมัครงานจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษา
งาน Job & Education Fair 2558

 
ขนมปังชิ้นที่สาม
Give them a lesson
 


ตำแหน่งงานว่าง จัดหางานเชียงใหม่ (22-29 ส.ค.55)
ตัวอย่าง Resume_Thai.
ตัวอย่าง Resume_Eng.
ใบสมัครศูนย์ส่งเสริมอาชีพนักศึกษา
ใบสมัครงาน
 
  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตา53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2010 The Far Eastern University. All rights reserved.